JÄSENILLE

Tiedottaminen

Tiedottamisen työkalut auttavat meitä kertomaan Al-Anonista ammattihenkilöille, medialle, hoitolaitoksille ja yleisölle, ja välittämään heidän kauttaan Al-Anonin sanoman mahdollisimman laajasti.

Tiedottamisen tavoitteena on herättää alkoholistien läheisten ja ystävien kiinnostus Al-Anonia kohtaan ja taata, että he löytävät meidät. Pyrimme tiedottamisessa siihen, että Al-Anonin nimi tunnetaan ja että Al-Anon on ympäröivälle yhteisölle uskottava voimavara.


Tiedottamisen tavoite on 12. askel

"Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena yritimme saattaa tämän sanoman toisille sekä toteuttaa näitä periaatteita kaikissa toimissamme."

Tämä askel kannustaa meitä työstämään ja toteuttamaan Al-Anonin 12 askelta ja kertomaan Al-Anonin toipumisen sanomaa muille, jotta meitä tarvitsevat löytävät meidät.

Nimettömiä vaan ei näkymättömiä

"Näkyvyytemme julkisuudessa perustuu pikemmin vetovoimaan kuin houkutteluun. Meidän tulee aina esiintyä nimettöminä lehdistössä, radiossa, televisiossa ja elokuvissa. Erityisen tarkasti meidän tulee suojella kaikkien AA:n jäsenten nimettömyyttä."

Tiedottamista ohjaa 11. perinne. Miten sitten vetovoima ja houkuttelu eroavat toisistaan?

Vetovoima

Al-Anon-jäsen kiinnostaa ja vetää puoleensa kertoessaan miksi tuli Al-Anoniin/Alateeniin, millaista elämä oli ennen Al-Anonia ja millaista elämä on tänään. Kun kerromme mikä auttaa meitä, muut voivat pohtia, miten se toimisi heidän kohdallaan.

Al-Anon-jäsenet herättävät vetovoimaa Al-Anonia kohtaan:

  • kertomalla Al-Anonista
  • toimimalla myönteisessä hengessä
  • tekemällä yhteistyötä ammattihenkilöiden ja tiedotusvälineiden kanssa
  • kertomalla miten Al-Anon/Alateen vaikuttaa elämässämme

Houkuttelu

Al-Anon-jäsenet houkuttelevat, kun he eivät pitäydy tiedon jakamisessa ja omassa kokemuksessaan, vaan alkavat kertoa, mitä toisten pitäisi tehdä. He antavat lupauksia siitä, miten Al-Anon vaikuttaisi alkoholistiin tai tähän toiseen ihmiseen. He eivät anna toisen tehdä omaa arviota ja päätöstä vaan yrittävät myydä asiansa. Tämä voi herättää kuulijassa vastustusta asiaa kohtaan.

Houkuttelu tarkoittaa:

  • painostusta
  • lupauksia
  • vertailua toisiin perheille suunnattuihin omaan apuun perustuviin tai ammattimaisiin auttamisohjelmiin.
  • Al-Anonin tarkoituksen liioittelua tai vääristelyä, että voisimme auttaa kaikkia

Yhteistyö

"Kun alkoholistien läheiset kokoontuvat yhteen saadakseen tukea toisiltaan, he voivat kutsua ryhmäänsä Al-Anon-perheryhmäksi, elleivät he ole ryhmänä sitoutuneet muihin tahoihin. Ainoa jäsenyysvaatimus on läheisen tai ystävän alkoholiongelma."

Kolmannen perinteen mukaan meidän on tarpeen välttää liittoutumista minkään ulkopuolisen toimijan kanssa. Emme liittoudu, mutta teemme yhteistyötä. Al-Anon tekee yhteistyötä, kun se toimii yhdessä ammattilaisten, tiedotusvälineiden ja ulkopuolisen yhteisön kanssa lisätäkseen eri toimijoiden ja yhteisöjen tietoutta Al-Anonista/Alateenista.

Nimettömyys

Nimettömyys särkyy, kun Al-Anon-jäsen esiintyy Al-Anonin edustajana tunnistettavasti tai nimeää itsensä Al-Anon-jäseneksi julkisessa tiedotusvälineessä.


Ammattihenkilöille

Mitä tiedottaminen ammattihenkilöille tarkoittaa?

Medialle ja yleisölle

Miten lähestymme mediaa ja yleisöä?

Ryhmä tiedottajana

Mitä tiedottaminen merkitsee ryhmälle?

Onko sinulla kysyttävää tai ideoita tiedotukseen liittyen? Haluatko jakaa tiedotuskokemuksen?

Al-Anon-toimisto

Iso-Heikkiläntie 8, 20200 Turku

Toimisto avoinna ma-ke klo 8-15

Al-Anon Suomi Facebookissa

Al-Anon Suomen virallinen Facebook-sivusto