TOIMINNAN PERIAATTEET

12 askeleen ohjelma

Al-Anonin ja sen ryhmien ainoa tarkoitus on auttaa alkoholiongelmaisten läheisiä.

Auttaminen tapahtuu 12 askeleen ohjelman avulla, jonka periaatteet ovat yleismaailmallisia ja soveltuvat jokaiselle henkilökohtaisista uskonkäsityksistä riippumatta. 

Pyrimme ymmärtämään askelia syvällisesti ja rukoilemme viisautta osataksemme soveltaa niitä omaan elämäämme. 


Ensimmäinen askel

Myönsimme voimattomuutemme alkoholiin nähden, ja että elämämme oli muodostunut sellaiseksi, ettemme omin voimin kyenneet selviytymään.

Toinen askel

Opimme uskomaan, että joku itseämme suurempi voima voisi palauttaa terveytemme.

Kolmas askel

Päätimme luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan huomaan - sellaisena kuin Hänet käsitimme.

Neljäs askel

Suoritimme perusteellisen ja rehellisen moraalisen itsetutkistelun.

Viides askel

Myönsimme väärien tekojemme todellisen luonteen Jumalalle, itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle.

Kuudes askel

Olimme täysin valmiit antamaan Jumalan poistaa kaikki nämä luonteemme heikkoudet.

Seitsemäs askel

Nöyrästi pyysimme Häntä poistamaan vajavuutemme.

Kahdeksas askel

Teimme luettelon kaikista vahingoittamistamme henkilöistä ja halusimme hyvittää heitä kaikkia.

Yhdeksäs askel

Hyvitimme henkilökohtaisesti näitä ihmisiä milloin vain mahdollista, ellemme näin tehdessämme vahingoittaneet heitä tai muita.

Kymmenes askel

Jatkoimme itsetutkistelua, ja kun olimme väärässä, myönsimme sen heti.

Yhdestoista askel

Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla kehittämään tietoista yhteyttämme Jumalaan, sellaisena kuin Hänet käsitimme, rukoillen ainoastaan tietoa Hänen tahdostaan meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen.

Kahdestoista askel

Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena yritimme saattaa tämän sanoman toisille sekä toteuttaa näitä periaatteita kaikissa toimissamme.


Al-Anon-toimisto

Iso-Heikkiläntie 8, 20200 Turku

Toimisto avoinna ma-ke klo 8-15

Al-Anon Suomi Facebookissa

Al-Anon Suomen virallinen Facebook-sivu