MIKÄ ON AL-ANON

Periaatteet ohjaavat Al-Anonin toimintaa

ALKAKOON SE MINUSTA

Missä tahansa joku etsii apua, Al-Anon ja Alateen olkoot aina hänen tukenaan. Alkakoon se minusta.

- Al-Anonin julistus

Al-Anonin toiminnan periaatteita ovat vapaaehtoisuus, nimettömyys ja luottamuksellisuus. 

Periaatteet pohjautuvat Al-Anonin ohjelmaan, joka muodostuu 

  • kahdestatoista henkilökohtaisen kasvun askeleesta 
  • kahdestatoista ryhmien toimintaa ohjaavasta perinteestä 
  • kahdestatoista palvelukäsitteestä.

Kaksitoista askelta ovat ehdotuksia, jotka kuvaavat sellaista asioihin suhtautumista, joka auttaa terveempään elämään. 

Kahdentoista perinteen soveltaminen aikaansaa hyvän ja turvallisen ryhmähengen, joka parhaiten tukee jäsenten kehittymistä ja henkistä kasvua. Perinteiden ehdottamaa käyttäytymistä voi toteuttaa kaikissa ryhmissä, niin perheessä kuin työssäkin.

Askeliin, perinteisiin ja käsitteisiin voit tutustua alla olevista linkeistä. Näin luettuina ne eivät välttämättä avaudu, mutta ryhmässä kuulet miten ihmiset soveltavat niitä elämäänsä.

12 askelta

Toivumme Al-Anonissa kahdentoista askeleen ohjelman avulla. Sen periaatteet ovat yleismaailmallisia ja soveltuvat jokaiselle henkilökohtaisista uskonkäsityksistä riippumatta. 

Pyrimme ymmärtämään askelia syvällisesti ja rukoilemme viisautta osataksemme soveltaa niitä omaan elämäämme.

12 perinnettä

Perinteet opastavat jäseniä toimimaan keskenään sovussa ja yhteistyössä. Ne tukevat Al-Anon-ryhmien sekä koko Al-Anon-yhteisön kasvua. 

Ryhmissä saatu kokemus on osoittanut, että yhtenäisyys riippuu näiden periaatteiden hyväksymisestä ja niistä kiinnipitämisestä.

12 käsitettä

Kaksitoista käsitettä ohjaa meitä palvelutehtävissä ja määrittelee palveluelinten välisiä suhteita. 

Käsitteiden opastuksella voimme yhteisönä parhaiten tehdä kahdennentoista askeleen työtä ja viedä Al-Anon-sanomaa ympäri maailmaa.

Al-Anon-toimisto

Iso-Heikkiläntie 8, 20200 Turku

Toimisto avoinna ma-ke klo 8-15

Al-Anon Suomi Facebookissa

Al-Anon Suomen virallinen Facebook-sivusto