TIEDOTTAMINEN

Medialle

Lehdistön, television, radion ja internetin keinoin voimme viedä Al-Anon-sanomaa alkoholistien perheille ja ystäville. Voimme kertoa tiedotusvälineille ja yleisölle keitä olemme, mitä teemme ja miten meidät tavoittaa.

Lehdistö

Voimme tarjota paikallislehden toimittajalle (lehden toimitussihteerin kautta) mahdollisuutta tulla tekemään juttua joko kokoukseen, tiedotustilaisuuteen tai erikseen sovittuun tapaamiseen, tai tarjota lehdille valmiita juttuja. Voimme myös käyttää hyödyksi paikallislehtien ilmaisia tapahtumapalstoja. 

Televisio ja radio

Voimme tarjota paikallisradioon juttua Al-Anonista tai Alateenista ottamalla yhteyttä toimitussihteeriin. Voimme myös tarjota uutisjuttuja niin television kuin radion valtakunnallisiin uutislähetyksiin.

Internet

Al-Anonilla on oma Facebook-sivu (Al-Anon Suomi), joka tarjoaa tietoa toiminnastamme. Sivu on Suomen Al-Anonin virallinen tiedotustyökalu ja se noudattaa nimettömyysperiaatetta. Tiedotustoimikunta vastaa sivuston ylläpidosta ja päivittämisestä, mutta tarvitsee jatkuvasti lisää innokkaita jäseniä tähän palvelutehtävään.

Nimettömyys mediassa

Nimettömyys särkyy, kun Al-Anon-jäsen esiintyy Al-Anonin edustajana tunnistettavasti julkisessa tiedotusvälineessä tai nimeää itsensä Al-Anon-jäseneksi ollessaan esillä omalla nimellään lehdistössä, radiossa, TV:ssä tai internetissä - tai esiintymällä omilla kasvoillaan julkaisussa, tv-ohjelmassa, kuvassa, videossa tai filmissä.

On ihan sopivaa käyttää omaa koko nimeä, kun tapaa yksityisesti toimittajia, kirjoittajia ja ohjelman tekijöitä kun valmistellaan julkaisua tai ohjelmaa tai esitystä. Noissa yhteyksissä koko nimen käyttäminen helpottaa yhteydenpitoa Al-Anon-jäsenen kanssa. Muistamme tietenkin aina pyytää, ettei koko nimeämme käytetä missään julkaisussa.

TIEDOTTAMINEN

Yleisölle

Kun tiedotamme Al-Anonista, on hyvä muistaa, että yleisön joukossa saattaa olla alkoholistien läheisiä ja ystäviä, sekä heitä jotka eivät ole. 

Päätarkoituksemme on tavoittaa ihmiset, joiden elämään alkoholismi on vaikuttanut. Mutta hekin, joiden elämään se ei ole vaikuttanut, saattavat tuntea jonkun, joka tarvitsee ohjelmaamme. Mitä paremmin meidät tunnetaan sitä helpommin meidät löydetään.


Miten lähestymme yleisöä?

Kannattaa aloittaa tärkeimmistä asioista, kuten kokoustietojen ajantasaisuus ja näkyvyys. Toinen keskeinen asia on seurata mitä tapahtumia tai teemaviikkoja on alkoholismiin tai sen vaikutuksiin liittyen, ja miten tiedotamme omasta toiminnastamme näissä yhteyksissä.

Esimerkkejä tiedotusmahdollisuuksista:

  • Ehkäisevän päihdetyön viikko

  • Mielenterveysviikko

  • Päihdepäivät

  • Elävä kirjasto-tapahtumat

  • Kirjastot

  • Julisteiden, esitteiden ja käyntikorttien toimittaminen esimerkiksi: yleisille ilmoitustauluille, odotustiloihin (hyvinvointikeskus, kriisikeskus, sairaala, kampaamo ym.), ostoskeskuksiin ja kauppoihin, kirjastoihin, asukastuville, matkakeskuksiin, järjestöjen toimitiloihin, harrastuspaikkoihin (uimahallit, kuntosalit ym.), palvelukeskuksiin, matkailuneuvontapisteisiin tai julkisiin kulkuvälineisiin

MUISTA: Kysy lupa, kun viet tiedotusmateriaalia julkisiin tiloihin, jotta niitä ei siivota pois.

Haluaisitteko järjestää Al-Anon-kirjallisuusnäyttelyn?

Al-Anon-ryhmä tai alue voi ehdottaa kirjastolle Al-Anon-kirjallisuusnäyttelyn järjestämistä. Kirjastojen kotisivuilta löytyy yhteystiedot tai ohjeet näyttelyn järjestämisestä. Näyttelyn oheen voi laittaa tarjolle Al-Anon-esitteitä, vihkosia, käyntikortteja sekä Tietoavain-lehtiä lähivuosilta (pyydetään toimistolta). Voimme myös lahjoittaa kirjallisuuttamme kirjastoihin tai maksaa Tietoavain-lehden tilaamisen lukusaliin.

Yhteistyö AA:n kanssa

Myös AA:n kautta voimme tavoittaa heitä, jotka hyötyvät ohjelmastamme. Al-Anon voi tehdä AA:n kanssa tiedotusyhteistyötä esimerkiksi järjestämällä yhteisiä tiedotustilaisuuksia. Al-Anon-ryhmä voi pitää myös avoimen kokouksen, johon kutsuu AA:laisia. On tärkeää, että AA:n auttavalla puhelimella on ajantasaiset tiedot Al-Anon-kokouksista ja mahdollisista yhdyshenkilöistä. Voimme toimittaa AA-ryhmille Al-Anon-esitteitä ja kokoustietoja sekä Al-Anonin auttavien puhelinten numerot.

Valtakunnalliset päivät

Al-Anon osallistuu yhdessä AA:n kanssa yleensä neljä kertaa vuodessa järjestettävien valtakunnallisten päivien toteuttamiseen. Valtakunnallisten päivien yhteydessä järjestetään yleensä tiedotustilaisuus ja tapahtumasta tiedotetaan medialle. Järjestelytoimikuntaan osallistuvat tavallisesti paikallisen Al-Anon-alueen ja ryhmien jäsenet, mutta tarvittaessa apua ja tukea saa keskuspalvelun jäseniltä. Kannattaa aina kysellä kokemuksia edellisiltä järjestäjiltä. Valtakunnalliset päivät antavat myös mahdollisille tuleville jäsenille tilaisuuden tutustua Al-Anonin toimintaan.


Al-Anon-toimisto

Iso-Heikkiläntie 8, 20200 Turku

Toimisto avoinna ma-ke klo 8-15

Al-Anon Suomi Facebookissa

Al-Anon Suomen virallinen Facebook-sivusto