MIKÄ ON AL-ANON

Vertaistukea alkoholistien läheisille

Alkoholismi on koko perheen sairaus

Alkoholismin pyörityksessä perheen jokaisen jäsenen ruumiillinen ja henkinen hyvinvointi joutuu koetukselle. Pian he alkavat käyttää vääränlaisia keinoja selviytyäkseen. Nämä keinot vahingoittavat eniten heitä itseään, mutta myös muita lähipiirin ihmisiä.

Al-Anonin ryhmät tarjoavat vertaistukea

Al-Anon-ryhmät tarjoavat alkoholiongelmaisten läheisille vertaistukea. Ryhmätapaamisissa läheiset jakavat kokemuksensa, toivonsa ja voimansa. 

Ryhmässä käymisen ainoa edellytys on perheenjäsenen tai ystävän alkoholiongelma, joten ryhmissä käy puolisoita, vanhempia, lapsia, sisaruksia ja muita läheisiä.

Toiminnan periaatteet

Al-Anonin toiminnan periaatteita ovat 

  • vapaaehtoisuus
  • nimettömyys
  • luottamuksellisuus. 

Periaatteet pohjautuvat Al-Anonin ohjelmaan, joka muodostuu 

Kaksitoista askelta ovat ehdotuksia, jotka kuvaavat sellaista asioihin suhtautumista, joka auttaa terveempään elämään. 

Kahdentoista perinteen soveltaminen aikaansaa hyvän ja turvallisen ryhmähengen, joka parhaiten tukee jäsenten kehittymistä ja henkistä kasvua. Perinteiden ehdottamaa käyttäytymistä voi toteuttaa kaikissa ryhmissä, niin perheessä kuin työssäkin.

Mikä on Al-Anonin ja AA:n ero?

Al-Anon ja AA ovat erillisiä itsenäisiä yhteisöjä. Kummallakin on oma palvelurakenne ja oma kirjallisuus. 

Al-Anon-ryhmät on tarkoitettu avuksi alkoholistien läheisille, ja AA-ryhmissä toipuvat raittiuteen pyrkivät alkoholistit.

Al-Anon ja AA tekevät yhteistyötä alkoholismiin liittyvien ongelmien poistamiseksi järjestäen yhteisiä valtakunnallisia kokouksia sekä alueellisia tapahtumia ja yhdessäolotilaisuuksia.


Suomessa toimii myös muita auttavia tahoja ja vertaistukiryhmiä riippuvaisille ja heidän läheisilleen.

Al-Anon-toimisto

Iso-Heikkiläntie 8, 20200 Turku

Toimisto avoinna ma-ke klo 8-15

Al-Anon Suomi Facebookissa

Al-Anon Suomen virallinen Facebook-sivu