TOIMINNAN PERIAATTEET

12 toiminnan perinnettä

Perinteet opastavat jäseniä toimimaan keskenään sovussa ja yhteistyössä. Ne tukevat Al-Anon-ryhmien sekä koko Al-Anon-yhteisön kasvua. 

Ryhmissä saatu kokemus on osoittanut, että yhtenäisyys riippuu näiden periaatteiden hyväksymisestä ja niistä kiinnipitämisestä.

Uudet perinne tekstit on hyväksytty 2018 Palvelukokouksessa.


Ensimmäinen perinne

Yhteisen hyvinvointimme tulisi olla ensisijalla, sillä henkilökohtainen toipuminen riippuu yhtenäisyydestä.

Toinen perinne

Ryhmiämme varten on vain yksi perusarvovalta, rakastava Jumala, siten kuin hän voi ilmaista itsensä ryhmän omassatunnossa. Johtajamme ovat uskottuja palvelijoita, he eivät hallitse.

Kolmas perinne

Kun alkoholistien läheiset kokoontuvat yhteen saadakseen tukea toisiltaan, he voivat kutsua ryhmäänsä Al-Anon-perheryhmäksi, elleivät he ole ryhmänä sitoutuneet muihin tahoihin. Ainoa jäsenyysvaatimus on läheisen tai ystävän alkoholiongelma.

Neljäs perinne

Jokaisen ryhmän tulisi olla itsenäinen paitsi asioissa, jotka vaikuttavat toiseen ryhmään tai koko Al-Anoniin tai AA:han.

Viides perinne

Jokaisen Al-Anon-perheryhmän ainoa tarkoitus on auttaa alkoholistien läheisiä. Teemme tämän noudattamalla itse AA:n kahtatoista askelta sekä rohkaisemalla ja ymmärtämällä alkoholistia. Toivotamme alkoholistien läheiset tervetulleeksi ryhmään ja lohdutamme heitä.

Kuudes perinne

Perheryhmämme ei tulisi milloinkaan taata tai rahoittaa mitään ulkopuolista hanketta tai lainata sille nimeään, etteivät raha-asioita, omaisuutta ja arvovaltaa koskevat kiistat etäännyttäisi meitä hengellisestä päätarkoituksestamme. Vaikka olemme erillinen kokonaisuus, meidän tulisi aina tehdä yhteistyötä AA:n kanssa.

Seitsemäs perinne

Jokaisen ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja torjua ulkopuolinen tuki.

Kahdeksas perinne

Al-Anonin kahdennentoista askeleen työn tulisi pysyä ei-ammattimaisena, mutta palvelukeskuksemme voivat palkata työntekijöitä erikseen määriteltäviin tehtäviin.

Yhdeksäs perinne

Ryhmiämme sinänsä ei saisi koskaan organisoida, mutta voimme perustaa palveluelimiä tai toimikuntia. Ne ovat suoraan vastuussa niille, joita palvelevat.

Kymmenes perinne

Al-Anon-perheryhmät eivät ota kantaa ulkopuolisiin asioihin. Siksi nimemme ei saisi koskaan tulla vedetyksi mukaan julkisiin kiistoihin.

Yhdestoista perinne

Näkyvyytemme julkisuudessa perustuu pikemmin vetovoimaan kuin houkutteluun. Meidän tulee aina esiintyä nimettöminä lehdistössä, radiossa, televisiossa ja elokuvissa. Erityisen tarkasti meidän tulee suojella kaikkien AA:n jäsenten nimettömyyttä.

Kahdestoista perinne

Nimettömyys on kaikkien perinteidemme hengellinen perusta, ja se muistuttaa meitä koko ajan siitä, että periaatteet on asetettava henkilökohtaisten seikkojen edelle.


Al-Anon-toimisto

Iso-Heikkiläntie 8, 20200 Turku

Toimisto avoinna ma-ke klo 8-15

Al-Anon Suomi Facebookissa

Al-Anon Suomen virallinen Facebook-sivusto