TIEDOTTAMINEN

Ammattihenkilöille

Melko usein ammattihenkilöt ohjaavat ihmisiä Al-Anon-ryhmään. Ammattihenkilöitä ovat muun muassa lääkärit, terapeutit, seurakuntien työntekijät, hoitajat, poliisi, opetushenkilöstö ja sosiaalityön ammattihenkilöt.


Mitä tiedottaminen ammattihenkilöille tarkoittaa?

Tiedotamme Al-Anonista aina kun kerromme ammattihenkilöille, mitä Al-Anon on ja miten meidät löytää. Teemme sen, jotta he voivat ohjata asiakkaitaan luoksemme. Tiedottaminen voi olla niinkin yksinkertaista kuin että lähetämme kokoustietoja tai kirjallisuutta ammattihenkilöille. Voimme myös järjestää avoimia kokouksia tai tutustumistilaisuuksia.

Tiedottamalla pyrimme:

  • Lisäämään tietoisuutta Al-Anonista
  • Rohkaisemaan ammattihenkilöitä suosittamaan Al-Anonia asiakkailleen
  • Kasvattamaan ammattihenkilöiden ymmärrystä Al-Anonin mahdollisuudesta perheen tukemisessa
  • Kertomaan mitä Al-Anon on tai ei ole

Esimerkkejä tiedotusmahdollisuuksista:

  • Sähköpostitiedote

  • Avoin tutustumistilaisuus

  • Tiedotustilaisuuksien järjestäminen

  • Päihde- ja mielenterveysalan tapahtumat ja teemaviikot

  • Julisteiden, esitteiden ja käyntikorttien toimittaminen esimerkiksi sosiaalitoimistoon, perheneuvolaan, A-klinikalle, hyvinvointikeskukseen, mielenterveystoimistoon, perheasiain neuvottelukeskukseen tai poliisille

MUISTA: Yhteyden ottamisen ammattihenkilöihin ei tarvitse olla monimutkaista tai aikaa vievää. Kannattaa tehdä yhteistyötä muiden Al-Anon-jäsenten kanssa joko ryhmässä, alueella tai valtakunnallisesti. Tässäkään asiassa et ole yksin!

Tiedottaminen laitoksissa

Ammattihenkilöitä työskentelee myös laitoksissa, jotka tarjoavat hoitoa ja palveluja alkoholisteille ja heidän perheilleen. Näitä ovat esimerkiksi hoitolaitokset, sairaalat, psykiatriset hoitoyksiköt, kriisikeskukset sekä ensi- ja turvakodit.

Al-Anon voi tiedottaa itsestään näissä paikoissa jakamalla tietoa Al-Anonista ja järjestämällä tutustumiskokouksia hoidon piirissä oleville. Haluamme rohkaista perheenjäseniä osallistumaan Al-Anon-kokouksiin heidän kotiseudullaan.

Voimme myös auttaa perustamaan Al-Anon-ryhmiä, joihin osallistuminen on rajattu suljetun laitoksen asiakkaille. Tällainen rajattu ryhmä tarvitsee Al-Anon-alueen tuen ja vapaaehtoisia jäseniä auttamaan kokousten järjestämisessä ja kirjallisuuden hankkimisessa.Al-Anon-toimisto

Iso-Heikkiläntie 8, 20200 Turku

Toimisto avoinna ma-ke klo 8-15

Al-Anon Suomi Facebookissa

Al-Anon Suomen virallinen Facebook-sivusto