TOIMINNAN PERIAATTEET

Palvelun 12 käsitettä

Kaksitoista käsitettä ohjaa meitä palvelutehtävissä ja määrittelee palveluelinten välisiä suhteita. 

Käsitteiden opastuksella voimme yhteisönä parhaiten tehdä kahdennentoista askeleen työtä ja viedä Al-Anon-sanomaa ympäri maailmaa.


Ensimmäinen käsite

Päätösvalta ja vastuu Suomen Al-Anonin palveluista kuuluu Al-Anon-ryhmille.

Toinen käsite

Al-Anon-perheryhmät ovat valtuuttaneet palvelukokouksen, keskuspalvelun ja muut mahdolliset palveluelimet käyttämään täyttä hallinto- ja toimivaltaa.

Kolmas käsite

Tulokselliseen johtamiseen kuuluu oikeus tehdä päätöksiä.

Neljäs käsite

Osallistuminen on sopusoinnun avain.

Viides käsite

Vetoomus- ja valitusoikeus suojaa vähemmistöjä ja takaa, että kaikkia kuullaan.

Kuudes käsite

Palvelukokous hyväksyy, että keskuspalvelun jäsenet vastaavat Al-Anonin hallinnosta.

Seitsemäs käsite

Keskuspalvelun jäsenten oikeudet perustuvat lakiin. Palvelukokouksen osallistujien oikeudet pohjautuvat hengelliseen perintöön ja kokemukseen.

Kahdeksas käsite

Keskuspalvelu on valtuuttanut hallituksensa johtamaan Al-Anon-toimistoa.

Yhdeksäs käsite

Hyvä johtajuus on tarpeen kaikilla palvelun tasoilla. Suomen Al-Anonin palvelujen johtamisvastuu kuuluu keskuspalvelulle.

Kymmenes käsite

Päällekkäisjohtamiselta vältytään, kun palvelutehtävien vastuualueet määritellään selkeästi ja niiden hoitoon annetaan riittävät valtuudet.

Yhdestoista käsite

Suomessa Al-Anon-ryhmiä palvelevat keskuspalvelu ja sen toimikunnat sekä toimistohenkilökunta.

Kahdestoista käsite

Suomessa Al-Anon-palvelujen hengelliset periaatteet on kiteytetty palvelukokouksen peruskirjan 8. kohdassa Palvelukokouksen vastuut. (kts. alla)

Palvelukokouksen vastuut

Al-Anonin palvelukokouksen tulee kaikissa toimissaan noudattaa perinteiden henkeä:

  • Vain riittävät käyttövarat ja runsas vararahasto luovat toiminnan taloudellisen perustan.
  • Kenelläkään palvelukokousedustajalla ei ole ehdotonta määräysvaltaa toisiin edustajiin nähden. 
  • Kaikki päätökset saavutetaan keskustelemalla, äänestämällä ja aina kun mahdollista yksimielisesti.
  • Mikään palvelukokouksen toimenpide ei saa koitua välillisesti tai välittömästi henkilökohtaiseksi rangaistukseksi tai olla aiheena julkisiin kiistoihin.
  • Palvelukokous palvelee Al-Anonia, mutta sillä ei ole toimeenpanovaltaa. Sen tulee aina pysyä demokraattisena sekä ajatuksissa että teoissa kuten Al-Anon-perheryhmät, joita se palvelee.

Al-Anon-toimisto

Iso-Heikkiläntie 8, 20200 Turku

Toimisto avoinna ma-ke klo 8-15

Al-Anon Suomi Facebookissa

Al-Anon Suomen virallinen Facebook-sivusto