Tietosuoja- ja rekisteriseloste


Tietosuoja- ja rekisteriseloste 20.5.2018

Rekisterinpitäjä:

Suomen Al-Anon Keskuspalvelu ry

Y-tunnus: 0200927-9
Al-Anon-toimisto
Iso-Heikkiläntie 8
20200 Turku
puh. 050 341 9406

al-anon@al-anon.fi

Yhteyshenkilö Tietoavain tilaajarekisteriä koskevissa asioissa

Toimistotyöntekijä Susanna Raussi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Tietoavain-lehden tilauksiin liittyen. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: tilaajan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, sekä tiedot tilauksen maksusta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan tilaajalta itseltään joko tilauslomakkeella tai muulla tavoin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan Tietoavain-lehden tilausten käsittelyyn eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa tilauksen tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien yhteydessä, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan sisällä eikä sen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys ja hävittäminen

Tilaajarekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

Evästeiden käyttö

Al-Anon ei käytä verkkosivuillaan evästeitä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilaajarekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Salasanat ja tunnukset säilytetään lukitussa tilassa.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti toimistollamme. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Tietojen päivittäminen

Tilaaja voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan lähettämällä sähköpostia tai ottamalla muulla tavoin yhteyttä Al-Anonin toimistonhoitajaan.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Mitään tietoja ei luovuteta rekisterin ulkopuolelle.

Suomen Al-Anon Keskuspalvelu ry
Al-Anon-toimisto
Iso-Heikkiläntie 8
20200 Turku
puh. 050 341 9406

al-anon@al-anon.fi

Tieto-ja rekisteriselostetta päivitetään tarvittaessa ja se on nähtävillä kotisivuilla www.al-anon.fi

Al-Anon-toimisto

Iso-Heikkiläntie 8, 20200 Turku

Toimisto avoinna ma-ke klo 8-15

Al-Anon Suomi Facebookissa

Al-Anon Suomen virallinen Facebook-sivusto