TIEDOTTAMINEN

Ryhmä tiedottajana

Palvelukokous hyväksyy vuosittain Al-Anonille tiedotussuunnitelman. Tiedotustoimikunta vastaa valtakunnallisesti tiedottamisesta ja on yhteydessä alueen tiedotusyhdyshenkilöihin. Tiedotusyhdyshenkilö on tärkeä, jotta toiminta on suunnitelmallista eikä tule päällekkäisyyttä. 

Ryhmät suunnittelevat alueella tiedottamista yhdessä, mutta ryhmä voi tiedottaa myös itsenäisesti. Tiedottaminen on tärkeä osa Al-Anon-ryhmän toimintaa, kun haluamme auttaa alkoholistien läheisiä ja ystäviä. Erityisesti jos tulokkaat eivät löydä ryhmään, on hyvä lisätä tiedottamista.


Palvelu on toipumisen perusta

"Jos.... Al-Anon-ryhmät eivät anna ihmisten tietää olemassaolostaan eivätkä ilmoita kokouspaikkoja tai -aikoja paikallisissa sanomalehdissä tai muulla tavoin, me piilotamme itsemme niiltä, jotka tarvitsevat meitä." (Lois muistelee, s. 233)

Kun suunnittelemme tiedottamista yhdessä, saamme mahdollisuuden kehittyä ja oppia ryhmänä. Kuka tahansa aktiivinen Al-Anon-ohjelmaan sitoutunut jäsen voi osallistua tiedottamiseen. Jokaiselle meistä löytyy sopiva tapa viedä Al-Anon-sanomaa ja mikään teko ei ole liian pieni. Tiedottaminen ryhmätasolla on meille myös henkilökohtaisen kasvun mahdollisuus. Jokainen Al-Anon-jäsen saattaa sanomaa, kun kertoo kokouksessa miten Al-Anon on häntä auttanut. Näin voimme toimia nimettömyyden suojassa, mutta voimme myös pohtia astuisimmeko askeleen eteenpäin. On hyvä tutkia tätä asiaa yhdessä esimerkiksi Löydä oma polkusi-kirjan perinteiden yhteydessä esitettyjen kysymysten äärellä.

Esimerkkejä tiedotusmahdollisuuksista:

 • Al-Anonin avoimet kokoukset

 • Osallistuminen AA:n avoimiin kokouksiin

 • Ryhmälle oma käyntikortti

 • Käyntikorttien unohteluviikot

 • Lehti-ilmoitukset

Ohje sähköpostin käyttöön, kun keskustelet Al-Anonista yhteisön ulkopuolelle:

 • Sähköpostiosoite, josta ilmenee oma nimi, voidaan antaa Al-Anon-toimistolle ja jäsenille.

 • Nimettömyyden suojaamiseksi olisi hyvä käyttää sähköpostiosoitetta, josta ei käy ilmi koko nimi.

 • Al-Anon-sähköpostia ei lähetetä mielellään työosoitteisiin.

 • Al-Anonin keskuspalvelulla ja valtakunnallisilla toimikunnilla on omat sähköpostiosoitteensa, joihin jäsenet voivat lähettää ko. asioita koskevia viestejä ja palautetta. Näihin sähköposteihin vastaa toimikunnan puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

 • Ryhmät ja alueet voivat perustaa omia sähköpostitilejä, joiden välityksellä voi tehdä tiedotusyhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

 • On ihan sopivaa käyttää omaa koko nimeä, kun sopii yksityisesti yhteistyöstä yhteistyökumppaneiden kanssa.


Nimettömyys Al-Anonissa

Tämän materiaalin avulla voi käsitellä nimettömyyttä esimerkiksi aluekokouksissa tai työpajoissa.

Al-Anon-toimisto

Iso-Heikkiläntie 8, 20200 Turku

Toimisto avoinna ma-ke klo 8-15

Al-Anon Suomi Facebookissa

Al-Anon Suomen virallinen Facebook-sivusto