TIETOA RYHMILLE

Al-Anon-ryhmän rekisteröinti

Ryhmän rekisteröinti

 • Al-Anon-ryhmän rekisteröintilomake on tarkoitettu sekä uuden ryhmän rekisteröintiä varten että toiminnassa olevan ryhmän tietojen ylläpitoa varten. 
 • Al Anon-toimisto rekisteröi kaikki ryhmät, jotka ilmoittavat olevansa Al-Anon-ryhmiä. 
 • Rekisteröinti tarkoittaa, että ryhmät noudattavat perinteitä ja ovat avoimia kaikille Al-Anonin ja Alateenin jäsenille. 
 • Rekisteröityminen liittää ryhmän valtakunnalliseen Al-Anon-yhteisöön. Liittymisen tarkoituksena on turvata ryhmien yhtenäisyys ja kasvu. 
 • On tärkeää, että Al-Anon-ryhmien tiedot ovat ajan tasalla. Toimistonhoitaja ylläpitää ryhmien tietoja Al-Anonin kotisivuilla ja ilmoittaa ryhmän muutokset Tietoavain-lehteen julkaistavaksi. 
 • Mikäli ryhmän tietoihin tulee muutoksia vuoden aikana, pyydämme ryhmiä ilmoittamaan muutokset toimistolle ja alueen sihteerille esim. aluekokouksessa.
Rekisteröitymällä Al-Anon-perheryhmäksi Al-Anon Keskuspalveluun ryhmä saa luvan käyttää julkiseen tiedottamiseen Al-Anonin tavaramerkkiä ja -logoa sekä Al-Anonin tekijänoikeudella suojattua materiaalia kokouksissa. Tavaramerkkiä tai logoa ei saa muokata. Al-Anonin tekijänoikeudella suojattuja materiaaleja ovat:
 • Ehdotettu tervetulotoivotus, ehdotetut loppusanat, ehdotettu johdanto kahteentoista askeleeseen, kaksitoista askelta, kaksitoista perinnettä ja kaksitoista käsitettä sellaisina kuin ne ovat Suomen Al-Anonin palvelukäsikirjan nykyisessä versiossa tai (englanninkieliset ryhmät) maailmanpalvelun Al‑Anon/Alateen palvelukäsikirjassa (P-24/27). Materiaaleja ei saa muuttaa eikä muokata.
 • Maailmanpalvelukokouksen hyväksymän kirjallisuuden (CAL) tai Suomen Al-Anonin siitä julkaisemien käännösten kuvakaappaukset tai tulosteet. Kuvakaappauksiin ja tulosteisiin pitää liittää tekijänoikeusmaininta ja niiden pitää rajoittua sisältöön, josta voidaan keskustella yhden kokouksen aikana.
Tämä lupa on voimassa niin kauan kuin ryhmä pitää kokouksia, noudattaa Al-Anon maailmanpalvelun immateriaalioikeuksia koskevia käytäntöjä ja ohjeita, pidättäytyy jakamasta tai julkaisemasta pysyvästi julkisella foorumilla tekijänoikeudella suojattua materiaalia ja pysyy Al-Anon keskuspalvelun aktiivisena rekisteröitynä ryhmänä. Näitä materiaaleja ei saa muokata eikä materiaalien käyttölupaa saa siirtää kenellekään ilman Al-Anonin maailmanpalvelun kirjallista lupaa. Ryhmä ei saa käyttää materiaaleja millään sellaisella tavalla, joka voisi vahingoittaa materiaalien hyvää mainetta ja arvoa.


Sähköisesti täytettävä rekisteröintilomake:

 • Täyttäkää kaikki lomakkeen kohdat riippumatta siitä onko kyseessä vuosittainen ilmoitus vai ei. 
 • Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä.
 • Tulosta sivu tarvittaessa myös itsellesi.

Rekisteröitymällä Al-Anon-perheryhmäksi Al-Anon Keskuspalveluun ryhmä saa luvan käyttää julkiseen tiedottamiseen Al-Anonin tavaramerkkiä ja -logoa sekä Al-Anonin tekijänoikeudella suojattua materiaalia kokouksissa. Tavaramerkkiä tai logoa ei saa muokata. Al-Anonin tekijänoikeudella suojattuja materiaaleja ovat:

 • Ehdotettu tervetulotoivotus, ehdotetut loppusanat, ehdotettu johdanto kahteentoista askeleeseen, kaksitoista askelta, kaksitoista perinnettä ja kaksitoista käsitettä sellaisina kuin ne ovat Suomen Al-Anonin palvelukäsikirjan nykyisessä versiossa tai (englanninkieliset ryhmät) maailmanpalvelun Al‑Anon/Alateen palvelukäsikirjassa (P-24/27). Materiaaleja ei saa muuttaa eikä muokata.
 • Maailmanpalvelukokouksen hyväksymän kirjallisuuden (CAL) tai Suomen Al-Anonin siitä julkaisemien käännösten kuvakaappaukset tai tulosteet. Kuvakaappauksiin ja tulosteisiin pitää liittää tekijänoikeusmaininta ja niiden pitää rajoittua sisältöön, josta voidaan keskustella yhden kokouksen aikana.

Tämä lupa on voimassa niin kauan kuin ryhmä pitää kokouksia, noudattaa Al-Anon maailmanpalvelun immateriaalioikeuksia koskevia käytäntöjä ja ohjeita, pidättäytyy jakamasta tai julkaisemasta pysyvästi julkisella foorumilla tekijänoikeudella suojattua materiaalia ja pysyy Al-Anon keskuspalvelun aktiivisena rekisteröitynä ryhmänä. Näitä materiaaleja ei saa muokata eikä materiaalien käyttölupaa saa siirtää kenellekään ilman Al-Anonin maailmanpalvelun kirjallista lupaa. Ryhmä ei saa käyttää materiaaleja millään sellaisella tavalla, joka voisi vahingoittaa materiaalien hyvää mainetta ja arvoa.

Al-Anon-toimisto

Iso-Heikkiläntie 8, 20200 Turku

Toimisto avoinna ma-ke klo 8-15

Al-Anon Suomi Facenookissa

Al-Anon Suomen virallinen Facebook-sivusto