Hopp och hjälp för anhöriga och vänner till alkoholister

04.09.2023

Du är inte ensam

Vi är många som har fått hjälp tack vare det kamratstöd Al-Anon-grupperna kan erbjuda.

Välkommen till Al-Anon Familjegrupper

Hopp och hjälp för anhöriga och vänner till alkoholister

Du som är anhörig eller vän till någon som dricker för mycket kanske tycker att det inte är du som har problem med alkoholen. Varför skulle du behöva hjälp?

Du tycker kanske att allt skulle ordna sig om bara din man, hustru, sambo, vän, förälder eller ditt barn lämnade spriten. Men det är inte så enkelt. Utan att vi märker det påverkar drickandet även oss och "vi blir irriterade, oresonliga och vårt tänkesätt blir förvrängt".

Det finns två slags Al-Anon-möten. De så kallade öppna mötena är avsedda för alla som är intresserade av Al-Anons program, också personer som inte är anhöriga och/eller vänner till alkoholister. Slutna möten är avsedda endast för anhöriga och/eller vänner till personer som dricker för mycket.

På våra möten använder vi endast litteratur som är godkänd av World Service Conference Al-Anon Family Groups. Vi talar i tur och ordning och inte i munnen på varandra. Vi ger inte råd, men hjälper varandra genom att dela med oss av våra egna erfarenheter. Vi brukar säga: "Ta till dig det du tycker om och låt resten vara." Var och en utvecklas i egen takt och fattar egna, självständiga beslut.

Anonymiteten är A och O på våra möten. Du kan antingen använda ditt riktiga förnamn eller ett fingerat namn. Allt vi diskuterar på våra möten och medlemmar emellan är konfidentiellt och ska betraktas som sådant. Vi berättar aldrig för någon vem eller vilka som deltar i våra möten.

På våra möten tar vi inte ställning till vare sig religiösa eller politiska spörsmål. Som grupp tar vi inte heller ställning till vare sig alkoholpolitik eller olika terapier och behandlingar. Al-Anon-grupperna är självstyrande och vi finansierar vår verksamhet med egna frivilliga bidrag. Det kostar ingenting att bli medlem i Al-Anon.

Anonymiteten gör att du kan känna dig trygg. Personligt tillfrisknande genom andlig utveckling och gruppens gemensamma välfärd är viktiga principer.

Al-Anon har endast ett syfte: att hjälpa anhöriga till alkoholister. Det gör vi genom att tillämpa de Tolv Stegen, välkomna och ge tröst till anhöriga och vänner till alkoholister samt uppmuntra och visa förståelse för alkoholisten.


KAMRATSTÖD

Andra har haft liknande problem. Vi försöker lyssna med öppet sinne. Det är så vi lär oss tillämpa Al-Anons program i våra liv. 

STYRKA

Du är inte längre ensam. Du får ny styrka att ta itu med utmaningarna som livet med en alkoholist för med sig.

HOPP

Tala om dina känslor. På våra Al-Anon-möten delar vi erfarenheter, styrka och hopp med varandra.