Itsetutkiskelua

01.03.2020

"Tajusin, että olen parisuhteessani ollut terapeutin roolissa yrittäen tukea ja kuunnella puolisoani, jolloin olen kääntynyt pois itseni kehittämisestä."

Olen alkoholiriippuvaisten vanhempien aikuinen lapsi. Ryhmässä joulukuussa päivän teksti kertoi omista rajoista ja iskulause omista haaveista. Tajusin, että olen parisuhteessani ollut terapeutin roolissa yrittäen tukea ja kuunnella puolisoani, jolloin olen kääntynyt pois itseni kehittämisestä. Varmaan olen kokenut itseni tärkeäksi sitä tehdessäni. Toisen kuunteleminen ei varmaan myöskään ollut pyyteetöntä, koska olen toivonut toisen muuttuvan toimintani myötä. Varmasti myös hylätyksi tulemisen pelko on ajanut minua toimimaan näin. Jos en yritä auttaa, voin joutua hylätyksi.

En pysty myöskään kuuntelemaan puolueettomasti, koska omat tunteeni ovat pelissä.

Onko luottamukseni Korkeampaan voimaan kunnossa? Ehkä ei, koska en luota siihen, että Hänen tahtonsa tapahtuu toimin niin tai näin.

Käyttäytymiseni on johtanut siihen, etten ole ilmaissut omia tunteitani ja toiveitani, kommunikaatio on ollut yksipuolista. En edes aina tiedä mitä itse haluan, olen niin tottunut toimimaan toisten toiveiden mukaisesti.

Havahduin myös huomaamaan, että aloin käyttäytyä samalla tavalla omassa tiimissäni töissä. Olin jo suunnitellut ryhmälleni valmennusohjelmaa, vaikka en ole tiimin vetäjä. Kuka sitten olisi valmentanut minua? Organisaatiouudistus kuitenkin hajotti tiimini ja hankkeeni keskeytyi.

Joululoman aikana totesin, kuinka uupu- nut olin ollut ja tarvitsevani oman terveyte- ni hoitamista. Al-Anonissa olen oppinut puhumaan ja hakemaan apua, mikä oli tässäkin tilanteessa tärkeää. Vointini on tammikuun aikana kohentunut huomattavasti ja elämä tuntuu jo suoriutumisen sijaan paljon antoi- sammalta. Itsetutkiskelussa havaitsemani haitallinen käytös ja siitä luovuttaminen voi kestää pidemmän aikaa. Käytän iskulausetta "hiljaa hyvää tulee" jotta muistaisin olla kärsivällinen itseni suhteen. Muutokset käytöksessä eivät tapahdu hetkessä, vaikka kuinka yrittäisi. On tärkeää ottaa pieniä as- kelia, mutta matka voi olla pitkä. Ainakin suunta on nyt tiedossa.

- Mies, Al-Anon


Toipumiskertomus on poimittu lehdestä: Tietoavain 03/2020