UUDENMAAN RYHMÄT

Esbo, Svenska Al-Anon

Möte

TID: torsdag kl. 19

PlATS: Frälsehemmansgränden 1, Esbo

Ryhmätauot: katso ryhmäluettelo Uudenmaan ryhmät

Välkommen till vår Al-Anon grupp!

Du som är anhörig eller vän till någon som dricker för mycket kanske tycker att det ju inte är du som har problem med alkoholen. Varför skulle du behöva hjälp? 

Du tycker kanske att allt skulle ordna sig bara din man, hustru, sambo, vän, förälder eller ditt barn lämnade spriten. Men det är inte så enkelt. Utan att vi märker det påverkar drickandet också oss och "vi blir irriterade, oresonliga och vårt tänkesätt blir förvrängt".

Det finns två slags Al-Anon-möten. De så kallade öppna mötena är avsedda för alla som är intresserade av Al-Anons program, också personer som inte är anhöriga och/eller vänner till alkoholister. Slutna möten är avsedda endast för anhöriga och/eller vänner till personer som dricker för mycket.

Vi samlas till slutna möten varje torsdag kl. 19.00 i möteslokalen i Olars kyrka (svenska avdelningen), Frälsehemmansgränden 1.

Vår grupp är rätt liten (och hemtrevlig). Ofta cirka sex personer, men ibland fler, ibland färre. Vi brukar tända ett ljus och dricka en kopp te eller kaffe, medan någon inleder mötet med att läsa en text högt. Mötet pågår i två timmar med ett givet tema, som gruppen gemensamt beslutar om. På våra möten använder vi endast litteratur som är godkänd av World Service Conference Al-Anon Family Groups. Vi talar i tur och ordning och inte i munnen på varandra. Vi ger inte råd, men hjälper varandra genom att dela med oss av våra egna erfarenheter. Vi brukar säga: "Ta till dig det du tycker om och låt resten vara." Var och en utvecklas i sin egen takt och fattar egna, självständiga beslut.

Anonymiteten är A och O på våra möten. Du kan antingen använda ditt eget förnamn eller ett fingerat namn. Allt vi diskuterar på våra möten och medlemmar emellan är konfidentiellt och ska betraktas som sådant. Vi berättar aldrig för någon vem eller vilka som deltar i våra möten.

På våra möten tar vi inte ställning till vare sig religiösa eller politiska spörsmål. Som grupp tar vi inte heller ställning till den förda alkoholpolitiken eller olika terapier och behandlingar. Al-Anon-grupperna är självstyrande och vi finansierar vår verksamhet med egna frivilliga bidrag. Vi har inga medlemsavgifter.

Anonymiteten gör att du kan känna dig trygg. Personligt tillfrisknande genom andlig utveckling och gruppens gemensamma välfärd är viktiga principer.

Al-Anon har endast ett syfte: att hjälpa anhöriga till alkoholister. Det gör vi genom att tillämpa de Tolv Stegen, välkomna och ge tröst till anhöriga och vänner till alkoholister och uppmuntra och visa förståelse för alkoholisten.

Länk till de svenska och tvåspråkiga grupperna här.

Al-Anon-toimisto

Iso-Heikkiläntie 8, 20200 Turku

Toimisto avoinna ma-ke klo 8-15

Al-Anon Suomi Facebookissa

Al-Anon Suomen virallinen Facebook-sivusto