Etusivulle | Sivukartta | Tekstikoko Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä | Haku 

Al-Anon-toimisto
Iso-Heikkiläntie 8
20200 Turku

Toimiston sijainti kartalla

Puh. 050 341 9406

Toimisto avoinna

ma-ke klo 8-15

**@**

 

 

 

Kaksitoista perinnettä

Perinteet opastavat jäseniä toimimaan keskenään sovussa ja yhteistyössä. Ne tukevat Al-Anon-ryhmien sekä koko Al-Anon-yhteisön kasvua. Ryhmissä saatu kokemus on osoittanut, että yhtenäisyys riippuu näiden periaatteiden hyväksymisestä ja niistä kiinnipitämisestä.
Ensimmäinen perinne
Yhteisen menestyksemme tulisi olla ensi sijalla; henkilökohtainen toipuminen riippuu Al-Anonin yhtenäisyydestä.

Toinen perinne
Ryhmämme tarkoitusperiä varten on olemassa vain yksi perusarvovalta - rakastava Jumala sellaisena kuin Hän saattaa ilmaista itsensä ryhmämme jäsenten omassatunnossa. Johtajamme ovat vain uskottuja palvelijoita - he eivät hallitse.

Kolmas perinne
Alkoholistien omaiset kokoontuessaan yhteen toinen toisensa auttamiseksi voivat kutsua itseään Al-Anon-perheryhmäksi edellyttäen, että he eivät ole ryhmänä liittoutuneet muihin. Ainoa jäsenyysvaatimus on sukulaisen tai ystävän alkoholiongelma.

Neljäs perinne
Jokaisen ryhmän tulisi olla itsenäinen paitsi toista ryhmää tai Al-Anon-perheryhmiä ja koko AA:ta koskevissa asioissa.

Viides perinne
Jokaisella Al-Anon-perheryhmällä on vain yksi tarkoitus: auttaa alkoholistien perheitä. Teemme tämän noudattaen itse kahtatoista askelta, rohkaisten ja ymmärtäen alkoholistiomaisiamme sekä toivottaen alkoholistien perheitä tervetulleeksi ryhmään ja lohduttaen heitä.

Kuudes perinne
Al-Anon-perheryhmämme ei tulisi milloinkaan ryhtyä takaajaksi tai rahoittajaksi eikä lainata nimeään millekään ulkopuoliselle yritykselle, etteivät raha-asioita, omaisuutta ja arvovaltaa koskevat pulmat vieroittaisi meitä hengellisestä päätarkoituksestamme. Vaikkakin erillisenä, itsenäisenä kokonaisuutena, meidän tulisi aina olla yhteistoiminnassa AA:n kanssa.

Seitsemäs perinne
Jokaisen ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja torjua ulkopuoliset avustukset.

Kahdeksas perinne
Al-Anon-perheryhmän kahdennentoista askeleen työn tulisi aina pysyä ei-ammattimaisena, mutta palvelukeskuksemme voivat palkata erikoistyöntekijöitä.

Yhdeksäs perinne
Ryhmiämme sellaisenaan ei saisi koskaan organisoida, mutta voimme muodostaa palveluelimiä tai toimikuntia, jotka ovat välittömästi vastuussa niille, joita palvelevat.

Kymmenes perinne
Al-Anon-perheryhmillä ei ole mielipidettä ulkopuolisista virtauksista; sen takia ei nimemme milloinkaan saisi tulla vedetyksi julkisiin kiistoihin.

Yhdestoista perinne
Ulospäin suuntautuva toimintamme pohjautuu pikemminkin vetovoimaan kuin huomion herättämiseen. Meidän tulee aina ylläpitää henkilökohtaista nimettömyyttä lehdistön, radion, television ja elokuvan piirissä. Erityisesti meidän on huolellisesti vartioitava kaikkien AA-jäsenten nimettömyyttä.

Kahdestoista perinne
Nimettömyys on kaikkien perinteittemme henkinen perusta aina muistuttaen meitä siitä, että periaatteet tulisi asettaa henkilökohtaisten seikkojen edelle.